На головну 
Основні функції структурних підрозділів

Відділ водокористування

Начальник відділу – Шевченко Альона Сергіївна, контактний телефон (05536) 2-00-78 mailto: eko_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

            - Контроль за фактичним забором води з Каховського водосховища, виконання обліку розподілу і подачі води водоспоживачами згідно заключних договорів на послуги з подачі води з їх аналізом;

         - Своєчасна та безперебійна подача води на поля водоспоживачам різних форм власності згідно заявок і затверджених лімітів електроенергії і води Державним Агентством водних ресурсів України;

         - Організація раціонального водокористування водоспоживачами різних форм власності;

         - Проведення рейдів-перевірок роботи насосних станцій по ефективному використанню води і складення актів з представниками споживачів;

- Забезпечення проведення паспортизації ГТС і каналів;

- Заключення договорів на подачу води з водокористувачами різних форм власності.

Відділ насосних станцій

Начальник відділу – Олексенко Дмитро Анатолійович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: mag.flow.water@gmail.com

Основні  завдання:

- Організація ритмічної роботи насосних станцій і управління в цілому;

- Напрямки модернізації та реконструкції насосно-силового обладнання.

Відділ механізації

Головний механік  Шведов Захар Євгенійович, контактний телефон (05536)2-11-76 mailto: avtougk@ukr.net

Основні  завдання:

- Підтримання машинно-тракторного парку, малої механізації і обладнання управління в справному робочому стані шляхом своєчасного якісного ремонту і технічного обслуговування;

- Підвищення економічності ремонтного обслуговування механізмів і обладнання

- Удосконалення роботи дільниці з ремонту та експлуатації автотранспорту і механізмів;

Відділ використання водних ресурсів

Начальник відділу - Оселедець Олександр Вікторович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: vvvr_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

-        Здійснення реалізації державної політики щодо забезпечення потреб населення і галузей економіки Херсонської, Запорізької областей та АР Крим у водних ресурсах;

Відділ енергоефективності

Головний енергетик – Волошко Сергій Анатолійович, контактний телефон (05536) 4-10-06 mailto: voloskosergej@gmail.com

Основні  завдання:

- Забезпечення належного технічного стану і раціональної експлуатації енергетичного обладнання електроустановок та трансформаторних підстанцій;

         - Організація безперебійного і якісного постачання підрозділів управління всіма видами енергії у відповідності з укладеними Договорами на енергопостачання;

         - Розробка і проведення заходів щодо раціонального і ефективного використання економії всіх видів енергії, забезпеченню постійного контролю за їх раціональним використанням на базі впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами і диспетчеризації;

         - Контролювання проведення дефектування, консервації, розконсервації та поточного і капітального ремонту енергосилового обладнання;

Служба охорони праці

Провідний інженер з охорони праці – Димченко Олександр Миколайович,
контактний телефон (05536)2-15-75 mailto: adymcenko1@gmail.com

Основні  завдання:

         - Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та інших випадків, що загрожують життю та здоров’ю робітників, а також недопущенню дорожньо-транспортних пригод та порушень правил дорожнього руху водіями транспортних засобів та посадовими особами управління за якими закріплено службовий автотранспорт;

- Контроль за виконанням робітниками вимог законодавства України, нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху Держводагентства України, розділу „Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху діючих в управлінні ГКМК;

- Інформування та надання роз’яснень робітникам управління з питань охорони праці.

Відділ економіки

Начальник відділу – Забалуєва Наталія Миколаївна, контактний телефон (05536) 4-10-46 mailto: kahovka.kanal@ukr.net

Основні  завдання:

   - Керівництво роботою по економічному плануванню в управлінні, організації раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності;

        - Організація  економічного аналізу діяльності управління, участь у розробці заходів щодо підвищення продуктивності праці, ефективному використанню виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер – Тимко Оксана Вікторівна, контактний телефон (05536) 4-05-58 mailto: timkooks@ukr.net

Основні  завдання:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному  обсязі
інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті  бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відділ з управління інфраструктурою

Начальник відділу – Зіновкін Коснянтин Олександрович, контактний телефон (05536)2-15-75 mailto: vrer_ugkmk@ukr.net

Основні завдання:

- Керування роботою по оперативному регулюванню ходу виробництва;

- Забезпечення ритмічного виконання затверджених планів капітального і поточного ремонтів та реконструкції;

- Здійснення контролю за своєчасним забезпеченням об’єктів і дільниць проектно-кошторисною документацією, дотриманням будівельних норм і правил здачі об’єктів в експлуатацію в установлені терміни.

Відділ водогосподарського будівництва та проектних робіт

Начальник відділу – Миколюк Людмила Павлівна, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: psg_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

- Забезпечення проектно-кошторисною документацією усіх підрозділів управління на капітальний і поточний ремонти, на реконструкцію, на будівництво і технічне вдосконалення невеликих об’єктів зрошувальних систем, захисних і гідротехнічних споруд і будівель;

- Оформлення актів на право постійного користування землею УГКМК;

- Оформлення свідоцтв на право власності на нерухоме майно управління;

- Оформлення дозвільної документації на виконання будівельних та ремонтних робіт;

- Контактування зі страховим фондом.

Відділ з управління персоналом

Начальник відділу – Розгон Віра Миколаївна, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: kadry.ugkmk@gmail.com

Основні завдання:

- Підбір, розстановка та комплектування управління кадрами, постійне покращення їх якісного складу та підготовки.

Служба правового забезпечення

Головний юрисконсульт – Шевченко Олександр Володимирович, контактний телефон (05536)21575 mailto: uristugkmk@ukr.net

Основні завдання:

         - Організовує правову роботу, направлену на неухильне дотримання вимог діючого законодавства України і відомчих нормативних актів при рішені задач, поставлених перед управлінням. Захист інтересів управління в судах різної юрисдикції;

         - Готує проекти договорів, веде преддоговірну роботу, дає правову оцінку договорам контрагентів;

         - Організовує претензійно-позовну роботу, представляє і захищає інтереси управління в судах різної юрисдикції і інших органах, надає правову оцінку претензіям представлених управлінню.

Відділення каналу №1

Начальник відділення – Вітковський Іван Іванович, контактний телефон (05536) 91-285 mailto: 1ok_ugkmk@ukr.net

Основні завдання:

- Безперервний нагляд за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами;

-  Забезпечення безперервної подачі води на каналі Р-2 і МК;

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу водяних, просадочних і кліматичних факторів;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Утримання ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і інших механізмів в технічно-справному стані;

- Розробка перспективних і поточних планів роботи і подання їх на розгляд керівництва;

-  Контроль водозабору з МК і Р-2;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Відділення каналу №2

Начальник відділення – Міхеєнко Микола Петрович, контактний телефон (248)56-4-87 mailto: 2ok_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу хвильових і кліматичних факторів і агресивного впливу водного середовища;

- Виконання планів поточного і капітального ремонтів;

- Забезпечення безперервної подачі води по МК каналу Р-5, водорозподілу Р-3, водорозподілу Р-5-1 і ПС-1 по Р-5;

- Утримання каналу, ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і механізмів в технічно-справному стані;

- Безперервне спостереження за станом каналу, ГТС і іншими спорудами;

- Контроль водозабору з каналу;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Відділення каналу №3

Начальник відділення – Кованченко Ігор Генадійович mailto: 3ok_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

-  Безперевне спостереження за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об’єктами;

- Забезпечення безперевної подачі води по магістральному каналу і каналу Р-5;

- Утримання каналу, ГТС, інших об’єктів, автотранспорту і механізмів в технічно-належному стані;

- Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу хвильових, посадочних і кліматичних факторів і агресивного впливу водного середовища;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Складання перспективних і поточних планів праці;

- Контроль водозабору  з каналу;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Відділення каналу №4

Начальник відділення – Ткач Олександр Олександрович, контактний телефон (06131) 934-94 mailto: 4ok_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

- Постійне спостереження за станом каналу, гідротехнічних споруд і інших об’єктіів;

- Забезпечення постійного постачання води по каналу Р-9 і МК;

- Своєчасне виявлення і усунення деформацій і руйнувань від впливу хвильових, просадкових і кліматичних факторів, факторів старіння;

- Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

- Утримання ГТС, інших об’єктів, а/транспорту та інших механізмів у справному технічному стані;

- Складання перспективних і поточних планів роботи, подавання їх на розгляд керівництва;

-  Контроль водозабору з МК і Р-9;

- Складання актів прийому-подачі води за надання платних послуг фермерам і господарствам;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Відділення каналу №5

Начальник відділення – Загорулько Олександр Володимирович, mailto: 5ok_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

-  Безперервний нагляд за станом каналу, гідротехнічними спорудами і іншими об'єктами;

         - Забезпечення безперервної подачі води на каналі 2МК і СМК;

         - Своєчасне виявлення і усунення деформації і руйнування від впливу опадів, водних і кліматичних факторів;

         - Виконання планів поточних і капітальних ремонтів;

         - Утримання ГТС, інших об'єктів, автотранспорту і механізмів в полагодженому технічному стані;

         - Розробка перспективних і поточних планів роботи і подання їх на розгляд керівництва;

         - Контроль водозабору з СМК;

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Дільниця автоматики, телемеханіки і зв’язку

Начальник дільниці - Романіченко Анатолій Михайлович , контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: romugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

- Забезпечення  функціонування і подальшого розвитку комплексу технічних засобів (КТЗ) Каховського магістрального каналу на засадах використання обладнання локальної автоматики, телемеханіки, засобів зв’язку та вимірювання;

- Організація метрологічного забезпечення управління, впровадження нових засобів вимірювання;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Дільниця енергозабезпечення

Начальник дільниці - Сотнік Борис Адольфович , контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: enrgo.ugkmk@gmail.com

Основні завдання:

- Забезпечення належного технічного стану і раціональної експлуатаці енергетичного обладнання електроустановок та трансформаторних підстанцій

         - Організація безперебійного і якісного постачання підрозділів управління всіма видами енергії у відповідності з укладеними Договорами на енергопостачання;

         - Забезпечення на основі впровадження системи технічного обслуговування і ремонту енергетичного обладнання і енергомереж технічного справного стану і безаварійної роботи енергоустаткування і енергокомунікацій управління;

         - Здійснення оперативних переговорів з енергопостачальними організаціями;

         - Складання заявок на придбання енергетичного обладнання, матеріалів, запасних частин на насосне силове обладнання згідно дефективних актів виробничих дільниць;

         - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Вимірювальна лабораторія

Завідувач лабораторії - Тищенко Олег Віталійович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: g.4e@ukr.net

Основні  завдання:    

- Лабораторія виконує приймально-здавальні, експлуатаційно-профілактичні випробування ізоляції електрообладнання, ліній електромереж, засобів блискавкозахисту і захисних засобів, трансформаторного масла на відповідність вимогам норм виміру окису вуглецю і димності у відпрацьованих газах автомобілів;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Підрозділ відомчої воєнізованої охорони

Начальник охорони - Кононюк Володимир Федорович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: pvvo@ukr.net

Основні  завдання:

         - Захищають від розкрадання державне майно з об’єктів, підтримують пропускний та внутрішньо-об’єктивний режим, перевозять матеріальні цінності, що належать управлінню;

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Дорожньо-експлуатаційна дільниця

Начальник дільниці - Вронський Віктор Маркович, контактний телефон (05536) 2-15-75

Основні  завдання:

- Безперервне спостереження за станом каналу і гідротехнічними спорудами;

- Забезпечення безперервної подачі води по магістральному каналу  і подачі води в под « Зелений»;

         - Утримання каналу, ГТС, інших об’єктів автотранспорту і механізмів в технічно-налагодженому стані;

         - Своєчасно виявляти і усувати деформації і руйнування від впливу хвильових, просадочних і кліматичних факторів і агресивного впливу водного середовища;

         - Виконання планів і капітальних ремонтів;

- Складання перспективних і поточних планів праці, подавати їх на розгляд керівництву;

         - Добиватися суворої дисципліни  в користуванні водою. Контролювати водозабір з каналу і у випадку порушення водної дисципліни складати акт;

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Ремонтно-механічна дільниця

Начальник дільниці - Дорофєєв Володимир Вікторович, контактний телефон (05536) 2-15-75

Ремонтно-будівельна дільниця

Начальник дільниці - Ващенко Юрій Володимирович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: matadorforever1988@gmail.com

Основні  завдання:

- Безперервне спостереження за станом будівель, адмінспоруди та гідротехнічних споруд;

         - Утримання даних споруд та будівель в технічно-налагодженому стані;

         - Своєчасно проводити ремонтні роботи будівель та гідротехнічних споруд;

         - Виконання планів поточного та капітального ремонтів;

         - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Дільниця ремонтно-відновлювальних робіт

Начальник дільниці - Карасевич Петро Юрійович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: 0577208@ukr.net

Основні  завдання:

- Ремонт гідротехнічних споруд та бетонне облицювання каналу;

         - Ремонт сміттєутримуючих касет, решіток, фільтрів, плоских та сегментних затворів на гідротехнічних спорудах;

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Дільниця з ремонту та експлуатації автотранспорту і механізмів

Начальник дільниці - Луньов Тарас Васильович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: taraslunev7878@gmail.com

Основні  завдання:

- Транспортне забезпечення діяльності управління на основі сучасних методів планування та організації маршрутів поїздок, раціонального використання рухомого складу та економного витрачання паливно-мастильних матеріалів;

- Координація та контроль діяльності структурних підрозділів управління з питань транспортного забезпечення;

- Підготовка та подання керівництву інформаційно-аналітичних матеріалів про стан і перспективи розвитку автотранспорту управління;

- Удосконалення та впровадження нових методів організації роботи, в тому числі на основі використання сучасних інформаційних технологій;

- Участь у межах своєї компетенції у підготовці та виконанні управлінських рішень керівництва управління;

       - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Дільниця лісового господарства

Начальник дільниці - Брижко Тетяна Кирилівна, контактний телефон (05536) 2-15-75

Основні  завдання:

- Виконання робот по озелененню і лісонасадженню на території УГКМК;

         - Забезпечення догляду за зеленими насадженнями (деревами, кущами, газонами, квітниками);

         - Своєчасне виявлення хвороби і шкідників зелених насаджень і проведення хімічних обробок;

         - Складання перспективних і поточних планів праці, подавати їх на розгляд керівництву:

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Експедиційно-спеціалізована дільниця підводно-технічних робіт

Начальникдільниці - Воронін Володимир Олександрович, контактний телефон (05536) 2-15-75

Основні  завдання:

- Надання послуг водогосподасрьким організаціям щодо виконання спеціальних підводно-технічних робіт на водозабірних та інших гідротехнічних спорудах під водою;

         - Організація водолазної служби з якісного виконання водолазних робіт згідно з «Єдиними правилами безпеки праці на водолазних роботах» та іншою діючою нормативно-технічною водолазною документацією;

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Головна насосна станція

Начальник - Тогобицький Михайло Леонідович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: gns.ugkmk1976@gmail.com

Основні  завдання:

- Забезпечення водоподачі згідно графіків відділу водокористування;

         - Забезпечення надійної і економічної роботи насосно-силового обладання;

- Забезпечення раціонального використання ТЕР, ПММ і інших матеріалів  та комплектуючих виробів і вузлів;

         - Організація системи ППР і своєчасна звітність по основній діяльності;

         - Модернізація існуючого обладання,  впровадження нового обладання і нової техніки та технологій;

         - Приймати участь в заявочній компанії по забезпеченню необхідною кількістю матеріалів, запасних частин, інвентаря, засобів індивідуального захисту;

         - Своєчасно надавати органам Держтехнагляду обладнання для освідчення, суворо дотримуватися норм і правил експлуатації і технічного обслуговування;

         - Розробляти і контролювати втілення заходів по охороні навколишнього середовища. Своєчасно подавати звіти по їх виконанню;

- Планомірне підвищення кваліфікації експлуатаційного персонала і ІТП;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Головна насосна станція Сірогозької зрошувальної системи

Начальник - Кірюшин Володимир Анатолійович, контактний телефон (05536) 21575

Основні  завдання:

- Забезпечення водоподачі згідно графіків відділу водокористування;

         - Забезпечення надійної і економічної роботи насосно-силового обладання;

         - Забезпечення раціонального використання ТЕР, ПММ і інших матеріалів  та комплектуючих виробів і вузлів;

         - Організація системи ППР і своєчасна звітність по основній діяльності;

         - Модернізація існуючого обладання,  впровадження нового обладання і нової техніки та технологій;

         - Приймати участь в заявочній компанії по забезпеченню необхідною кількістю матеріалів, запасних частин, інвентаря, засобів індивідуального захисту;

         - Своєчасно надавати органам Держтехнагляду обладнання для освідчення, суворо дотримуватися норм і правил експлуатації і технічного обслуговування;

         - Розробляти і контролювати втілення заходів по охороні навколишнього середовища. Своєчасно подавати звіти по їх виконанню;

         - Планомірне підвищення кваліфікації експлуатаційного персонала і ІТП;

         - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Група насосних станцій другого підйому

Начальник групи - Василюк Руслан Олександрович, контактний телефон (05536) 2-15-75

Основні  завдання:

- Забезпечення водоподачі згідно графіків відділу водокористування;

         - Забезпечення надійної і економічної роботи насосно-силового обладанання;

- Забезпечення раціонального використання матеріалів та комплектуючих виробів і вузлів;

         - Організація системи ППР і своєчасна звітність по основній діяльності;

         - Модернізація існуючого обладання,  впровадження нового обладання і нової техніки та технологій;

         - Приймати участь в заявочній компанії по забезпеченню необхідною кількістю матеріалів, запасних частин, інвентаря, засобів індивідуального захисту;

         - Своєчасно надавати органам Держтехнагляду обладнання для освідчення, суворо дотримуватися норм і правил експлуатації і технічного обслуговування;

         - Розробляти і контролювати втілення заходів по охороні навколишнього середовища. Своєчасно подавати звіти по їх виконанню;

          - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Група насосних станцій №1

Начальник групи -  Терентьєв Дмитро Олександрович, контактний телефон (05536) 2-15-75 mailto: grupa-ns1_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

- Забезпечення безперервної подачі води водокористувачам;

- Утримання обладнання насосних станцій в справному стані.

- Своєчасно виявляти і усувати недоліки в роботі основного гідротехнічного енергетичного устаткування насосних станцій з дотриманням графіку поточно-відновлювальних робіт;

         - Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.

Група насосних станцій №2

Начальник групи -  Єрмаков Юрій Володимирович mailto: dns2_ugkmk@ukr.net

Основні  завдання:

- Забезпечення безперервної подачі води водокористувачам;

- Утримання обладнання насосних станцій, автотранспорту, механізмів і інших об’кти в справному стані;

- Забезпечення безаварійної і економічної роботи насосних станцій;

         -  Виконання планів поточного і капітального ремонтів;

         - Здійснення контролю за раціональним використанням зрошувальної води;

- Виконання правил техніки безпеки, пожежної безпеки з метою забезпечення безпечних умов праці на виробництві.